Στόχος μας

Να ενισχύσουμε την εργασιακή αποτελεσματικότητα υποστηρίζοντας την εταιρεία / τον οργανισμό να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων τους. Για να γίνει αυτό πράξη, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα:
Μέσα από την εδραίωση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, στόχος είναι η προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο χώρο εργασίας. Μέσα από την ποιότητα και την καινοτομία του, πάντα με εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία, εξειδικευμένοι επαγγελματίες προσφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα απόδοσης για την εκάστοτε εταιρεία και τους/τις εργαζόμενούς της. Η εύρεση και η αξιοποίηση των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων κάθε εταιρείας σε συνδυασμό με την εκμάθηση διαχείρισης του εργασιακού άγχους και τη συμβολή της Συστημικής Συμβουλευτικής κάνουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρωτοποριακό. Κατά συνέπεια, μεγιστοποιείται όχι μόνο η αποδοτικότητα των εργαζομένων της εταιρείας αλλά βελτιώνεται και το εργασιακό περιβάλλον γενικότερα.